Algemene voorwaarden IS Mooi & Lekker!

Algemene voorwaarden IS Mooi & Lekker!

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten die tot stand komen met IS MOOI & LEKKER!, gevestigd te Den Hoorn. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 57262098
  2. Door een bestelling te doen via internet, per mail of telefoon gaat u een overeenkomst aan met IS MOOI & LEKKER! en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Op de website en de factuur ter bevestiging van bestellingen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. Dit document staat vermeld op de website of kan worden opgevraagd per mail of telefoon bij IS MOOI & LEKKER!.
  3. IS MOOI & LEKKER! behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen. Bij een eventuele aanpassingen worden klanten die reeds een bestelling hebben geplaatst hierover geïnformeerd.
 2. Banket
  1. Alle taarten, cupcakes en ander soortig banket zijn handgemaakt. Hierdoor kan het zijn dat deze in geringe mate afwijkt van het overeengekomen ontwerp. Dit geeft geen recht op restitutie of dat kan worden afgezien van de afname. Doordat het handwerk betreft, zal een taart nooit perfect symmetrisch zijn.
  2. IS MOOI & LEKKER! maakt unieke taarten en banket. Om die reden maakt IS MOOI & LEKKER! nooit tweemaal exact dezelfde taart, cupcake, banket of exacte kopieën van een collega bakker. IS MOOI & LEKKER! maakt taarten, cupcakes en andersoortig banket die het overeengekomen ontwerp benaderen, maar deze kunnen op punten afwijken vanuit product technische of artistieke overwegingen.
 3. Bestelling
  1. Taarten, cupcakes en/of andersoortig banket worden alleen op bestelling gemaakt en dienen minimaal twee weken van te voren te worden besteld. Een kortere besteltermijn is alleen mogelijk als de agenda van IS MOOI & LEKKER! dit toe laat.
  2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
  3. De taarten en cupcakes dienen afgehaald te worden in Den Hoorn. Bruidstaarten worden altijd bezorgd op locatie. Binnen Delft/Den Hoorn is dit gratis. Buiten Delft/Den Hoorn wordt voor elke kilometer een vergoeding berekend van € 0,44 plus € 10,- per uur. Het aantal kilometers wordt naar boven afgerond tot hele kilometers.
  4. Een opgegeven datum en tijdstip voor het afhalen of levering van een bestelling is bindend. Wijziging van datum en tijdstip is alleen mogelijk als de agenda dit toelaat.
  5. Eventuele wijzigingen aan uw bestellingen moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden. Tot 14 dagen voor de afhaal- of afleverdatum kunnen wijzigingen worden overeengekomen tussen IS MOOI & LEKKER! en de opdrachtgever in de bestelling, als de agenda en het productieproces van IS MOOI & LEKKER! dit toelaat. Wanneer de bestelling eenmaal in gang is gezet, kan hier helaas niets meer aan veranderd worden. Neemt u bij wijzigingen altijd zo snel mogelijk contact op met IS MOOI & LEKKER!.
  6. Een bestelling van een taart of workshop is definitief nadat IS MOOI & LEKKER! per email de bestelling heeft bevestigd en de factuur heeft gestuurd.
 4. Betaling
  1. Een bestelling dient vooraf te worden betaald. De betaling dient 14 dagen voor de afhaal- of leverdatum te zijn betaald. Voor bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen wordt een aanbetaling van 50% gevraagd om de datum vast te leggen. Bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen dienen volledig te zijn betaald een maand voor de levering van de taart. Mocht de betaling niet op tijd zijn voldaan, zal er niet worden gestart met de voorbereidingen.
  2. Voor de huur van een (taart)schaal, cake frame, cupcake- of taartstandaard wordt een borg gerekend. In overleg wordt een exacte datum afgesproken wanneer deze geretourneerd wordt. Verkeerd het hierboven genoemde gehuurde product bij teruggave niet in originele staat, is IS MOOI & LEKKER! genoodzaakt de borg hiervoor gedeeltelijk of volledig te innen.
 5. Annulering bestelling
  1. IS MOOI & LEKKER! is een eenmanszaak en behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen (denk aan ziekte, een ongeval of zwaarwegende privéomstandigheden) een bestelling van een product of dienst zoals een workshop of kinderfeestje te annuleren. In dat geval zal er een restitutie van het reeds vooruit betaalde bedrag plaatsvinden. IS MOOI & LEKKER! zal haar uiterste best doen een passende oplossing te bieden. In overleg met de klant wordt gekeken of een collega in de regio de opdracht kan overnemen.
  2. Een bestelling (behalve bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen) kan tot 14 dagen voor de leveringsdatum kosteloos worden geannuleerd. Mocht de bestelling binnen 14 tot 7 dagen voor de afhaal- of bezorgdatum geannuleerd worden, zal er een restitutie van 50% van het totaalbedrag plaatsvinden in verband met getroffen voorbereidingen. Indien de bestelling binnen 7 dagen voor leveringsdatum geannuleerd wordt, zal er geen restitutie meer plaatsvinden. Bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen kunnen tot 1 maand voor de leveringsdatum worden geannuleerd. Bij annulering van uw bestelling zal uw aanbetaling ter compensatie dienen. Dit in verband met reeds gemaakte kosten en het gereserveerd houden van de gewenste leverdatum.
  3. Verzetten van de leverdatum van een bestelling kan, wanneer de gewenste datum nog beschikbaar is, tot uiterlijk 2 weken voor de originele leverdatum. Met uitzondering van bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen, de leverdatum hiervan kan, wanneer de gewenste datum nog beschikbaar is, tot uiterlijk 1 maand voor de originele leverdatum worden verzet. Bij verzetten van uw bestelling binnen deze termijn zal dit gelden als annulering en zal uw aanbetaling als compensatie dienen. Dit in verband met reeds gemaakte kosten en het gereserveerd houden van de gewenste leverdatum. Verzetten van de leverdatum kan extra kosten met zich meebrengen wanneer IS MOOI & LEKKER! de prijzen en tarieven tussentijds heeft aangepast.
 6. Prijzen
  1. Alle prijzen en tarieven genoemd op website, facturen en offertes van IS MOOI & LEKKER! zijn in Euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
  2. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.
 7. Workshops en kinderfeestjes
  1. Een workshop wordt gegeven voor minimaal 4 en maximaal 10 personen, tenzij anders is overeen gekomen. Een kinderfeestje wordt gegeven voor minimaal 6 en maximaal 10 kinderen. In overleg wordt de datum voor de workshop / het kinderfeestje gepland. De afgesproken tijdsduur van de workshop / het kinderfeestje is bindend.
  2. Bij een workshop / kinderfeestje op locatie geldt als voorwaarde dat er voldoende werkruimte moet zijn voor het aantal deelnemers en de locatie dient i.v.m. de hygiëne schoon te zijn. Huisdieren zijn niet toegestaan bij een workshop / kinderfeestje.
  3. Voor workshops / kinderfeestjes op locatie in Delft worden geen reiskosten in rekening gebracht. Voor elke extra kilometer buiten Delft wordt een reiskostenvergoeding van € 0,44 per kilometer berekend. Het aantal kilometer wordt naar boven afgerond tot hele kilometers.
  4. De deelname is na aanmelding en aanbetaling definitief. Een workshop / kinderfeestje kan tot 2 weken voor de datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 14 voor 7 dagen voor datum waarop het feestje of de workshop dient plaats te vinden, wordt 50% van de betaling teruggestort. Bij annulering tot 7 dagen vervalt helaas het recht op terugbetaling van de betaling. Deze voorwaarde geld ook indien 1 of meerdere personen afziet van deelname en daarmee het aantal deelnemers daalt. IS MOOI & LEKKER! behoudt het recht een workshop / kinderfeestje eenzijdig te annuleren indien het aantal deelnemers onder het minimale aantal personen komt, zoals vermeld in 7a.
 8. Aansprakelijkheid
  1. IS MOOI & LEKKER! is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (bijvoorbeeld als gevolg van een allergische reactie) en schade aan goederen. IS MOOI & LEKKER! is alleen aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van IS MOOI & LEKKER!.
  2. Indien u een product of dienst (bijvoorbeeld een workshop) besteld bij IS MOOI & LEKKER!, dient een opdrachtgever voordat de bestelling is bevestigd door IS MOOI & LEKKER! een allergie schriftelijk kenbaar te maken. NB: De taarten, cupcakes en andersoortig banket worden bij IS MOOI & LEKKER! gemaakt op een locatie waar ook gluten, noten en melkproducten worden verwerkt.
  3. IS MOOI & LEKKER! is niet verantwoordelijk voor de invloed op het afgenomen product van de vervoer- en bewaarcondities van de opdrachtgever nadat het product is afgehaald bij of afgeleverd door IS MOOI & LEKKER!.
 9. Klachten
  1. Bent u niet tevreden over de taarten, cupcakes of ander soortig banket dan dient u dit direct bij afhalen of aflevering kenbaar te maken, niet achteraf. Alleen dan kan worden gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.
  2. Klachten over de workshop dient u tijdens of direct na de workshop kenbaar te maken. Hierover kan naderhand niet meer worden gereclameerd.

Versie 1.2 Maart 2020

Meest recente berichten